Főoldal

Nagyszerűen sikerült az Amade László iskola farsangi bálja

A beiratkozások időszakában, január 25-én tartotta farsangi bálját a bősi Amade László Magyar Tannyelvű Alapiskola. A jótékonysági rendezvényt a Helyi Művelődési Központ nagytermében valósították meg a rendezők – telt ház és nagy siker mellett. A bál teljes bevételét az oktatási intézmény szükségleteire fordítják majd. A vendégeket (szülőket és a magyar…

Évet értékelt a bősi Önkéntes Tűzoltó Testület

Nagyszabású rendezvénnyel zárta az esztendőt a Bősi Önkéntes Tűzoltó Testület. A népes vendégsereget – hivatásbelieket és pártfogókat egyaránt – tematikus kiállítás, és tűzoltó jelképekbe öltözött Helyi Művelődési Központ várta. Mielőtt a tényleges évzáró megkezdődött volna, néhány dal erejéig, Fodor Bianka és Fodor Dóra, a Tehetség a Tét győztesei szórakoztatták az…

Véradás

A Szlovák Vöröskereszt Bősi Alapszervezete véradást rendez január 18-án, reggel 8:00 órától. A szervezők szeretettel hívnak minden régi- és új véradót a bősi kultúrházban. Kérjük, jöjjenek minél többen!

Az igazság forrása a szőlőtőke!

December huszonhetedik napja a bornak szenteltetett. Szent János apostol ünnepén e nedű fel is magasztosul, hiszen a szőlő húsában ott van az élet: a szomorúság, halál, feltámadás, öröm és szenvedély, kétség és remény. Így történt ez Bősön is, ahol az adott napon került sor a gazdák bortermésének megáldására a helyi…

Átadták Bősön a Pro Urbe és a Polgármesteri Díjakat

Az esztendő vége az összegzés, az értékelés időszaka. Ilyenkor mindenki visszatekint a múltba, a közösség kiemeli azokat, akik az utánunk lévő korszakban kiemelkedő teljesítményt értek el. December 18-án, a Bősi önkormányzat megszokott, karácsony előtti különleges ülésén öt személy ismét jelentős kitüntetésben részesült. Az ünnepi képviselőtestületi plénum szentmisével kezdődött, melyet Albán…

Karácsonyváró est a Bősi Nyugdíjas Otthonban

A Bősi Nyugdíjas Otthon vezetősége, illetve a Csemadok Helyi Alapszervezete meglepetéssel készült az intézmény lakóinak. December 17-én a késő délutáni órákban rövid karácsonyváró kulturális eseményre került sor. Elsőként Csörgő Emese és az ifjú Vida Géza zongorázott, majd a Kék Duna Vegyeskar lépett fel néhány dal erejéig, Hozák Margaréta karnagy vezetésével.…

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box