Főoldal

Testvértelepülési találkozó

Testvértelepülési találkozó

Testvértelepülési találkozó

Referendum

Obec Gabčíkovo podľa príslušného zákona Vám oznamuje, že na základe petície, ktorá bola doručená na Obecný úrad Gabčíkovo dňa 13.07.2015 a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gabčíkove schváleného zo dňa 13.07.2015 vyhlasuje miestne referendum. Otázka znie: Ste proti zriadeniu dočasného utečeneckého tábora v budove STU v obci Gabčíkovo? Odpoveď ANO alebo…

Nyilatkozat:

„Bős nagyközség lakossága, a múlt tapasztalatainak alapján és a jelen súlyos menekültügyi problémáinak hatására, teljes mértékben elhatárolódik azon potenciálisan felmerülő kormányzati tervek ellen, melyek Bős területén átmeneti menekült központ létesítését céloznák. Sem Bős lakóit, sem hivatalos képviselőit az ügyben, hivatalosan az illetékes minisztérium, tényszerű információval a mai napig nem látta…

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box