Aktualitások

Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva Gabčíkovo

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenieovyhláseníobchodnejverejnejsúťaže podľaustanovení § 281 až§ 288  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovnapodávanie návrhov nauzavretie Kúpnej zmluvyzaúčelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa

Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára

I A választások dátuma és ideje A helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig kerülnek megtartásra II Választási jog A helyi önkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik a helységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket. A választási jogot akadályozza a személyi szabadságnak közegészségügyi…

Vezérigazgatói pardon

VEZÉRIGAZGATÓI PARDON   Időtartam meghosszabbítása   A Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társaság Rt. Vezetősége döntése alapján 2018. augusztus 31-ig meghosszabbítja a „VEZÉRIGAZGATÓI PARDONT”, mely keretén belül lehetővé teszi mindazoknak, akik még ez idáig a vízfogyasztást a közüzemi vízvezetékből szerződés nélkül tették, vagy a szennyvizet a közüzemi szennyvíz csatornahálózatba szerződés nélkül engedték, hogy…

Bölcsőde Bősön

Ezúton felhívjuk a város lakosságának figyelmét, hogy ez év őszétől lehetőség nyílik 2-3 éves kisgyermekek nappali elhelyezésére. A bölcsődének a felújított márokházi óvoda épülete ad majd otthont.   Az érdeklődők visszajelzését várjuk személyesen a városházán, illetve a következő telefonszámon: 031/55941-01 vagy mobilszámon: 0905310652

Detské jasle v meste

Týmto dávame na vedomie spoluobčanom, že od jesene tohto roka sa naskytne možnosť umiestnenia detí od 2-3 rokov veku v priebehu dňa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Detské jasle sa plánujú zriadiť v priestoroch zrekonštruovanej materskej škôlky na ulici Cintorínska. Záujem o umiestnenie dieťaťa do spomínaného zariadenia -…

1. oldal / 26

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box