Idegenforgalom

Cestovný ruch - Idegenforgalom


Trasy sú vedené zväcša po asfaltových hrádzach a cestách, 17 km úsek pred Komárnom je zjazdný iba horskými bicyklami. Po vodné dielo Gabčíkovo je trasa vedená po oboch brehoch Dunaja, od Gabčíkova pokračuje trasa už iba po ľavom brehu. Umožnuje spoznávanie Bratislavy, Šamorína, Gabčíkova a Komárna.

Celková dĺžka vyznačených trás je okolo 100 km.

Medzinárodná Dunajská cyklotrasa
- vedie na Slovensko z Rakúska a pokračuje do Madarska, vďaka tejto trase môžete spoznať tri hlavné mestá, ktorými vedie táto cyklostrasa.

Dĺžka trasy z Viedne cez Bratislavu a Gabčíkova do Budapesti meria okolo 275 km.
Dotazník - cyklotrasy

https://www.nku.gov.sk/sk/web/nku/dotaznik-cyklotrasy 

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box