Főoldal

Ideiglenes buszmegálló

Közlemény!

 

Értesítjük városunk lakosságát, hogy 2017. szeptember 09-től, azaz szombat reggeltől az ideiglenesen kialakított autóbuszmegállóban a Hóstád Panzió előtt is megállnak a Dunaszerdahelyi és Pozsonyi autóbuszjáratok.

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box