Főoldal

TISZTELT LAKOSSÁG !

Értesítjük Önöket, hogy Bős Város Önkormányzata valamint a  Helyi Vöröskereszt  szervezésében 2018. január 21-én, 8.00 órától 12.00 óráig a helyi kultúrházban                                    egészségügyi nap megrendezésére kerül sor a következő programmal:

 

  8.00 órától 12.00 óráig -   önkéntes véradás

  8.00 órától folyamatosan, igény szerint -  vércukorszintmérés, vérnyomásmérés

 10.00 órától - közlekedésbiztonsági és elsősegélynyújtási előadások, valamint az

                        újraélesztő  készülék használatának bemutatása.

 

Mindenkit szeretettel várunk, ments meg te is három életet!

 

 

Mátel László                                                                

a Vöröskereszt sz. elnöke                                                       

PhDr.  Fenes Iván 

polgármester

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box