Határozatok

Uznesenia - Határozatok

8. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2008.
7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. septembra 2008.
5. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. júla 2008.
3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. mája 2008.
2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2008.
1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. februára 2008.
9. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2007.
8. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. novembra 2007.
7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. septembra 2007.
 
 

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box