Városi önkormányzat

Mestské zastupiteľstvo - Képviselő testület

 


 

   
Bc. Juraj Vida   Ing. Soňa Csibová   Mgr. Loránt Zalka
         
   
Róbert Horváth   Tibor Csikmák   Mgr. Erika Puhová
         
   
Zoltán Bernáth   Alfréd Mészáros   Mgr. Gabriel Darnai
         
     
MVDr. Arpád Csörgő   Erik Horváth    
         

 

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box