Úvod

Nové služby Domovu Seniorov v Gabčíkove od 1. Novembra

Sociálna prepravná služba: Prepravná služba sa zabezpečuje morovým vozidlom Peugeot Expert Objednávku na prepravnú službu nahlasuje – prípadne odvoláva – žiadateľ osobne v kancelárii sociálnej pracovníčky nachádzajúcej sa na prízemí Zariadenia pre seniorov v Gabčíkove, alebo telefonicky na tel. čísle 031 5594204 najneskôr 24 hodín vopred v pracovných dňoch v…

Budujú sa šachty na odvod daždovej vody

Taktiež sa v obci vykonávajú ďalšie práce týkajúce sa odvodu dažďovej vody na tých kritických miestach, kde po daždi sa vždy nahromadí dažďová voda. Teraz sa vybudujú 4 šachty, cez ktoré sa dažďová voda odvedie do zeme.

Opravy strechy kultúrneho domu

Nakoľko strecha kultúrneho domu vplyvom času a aj poveternostných podmienok je už značne opotrebovaná, zateká a vyžaduje si úplnú rekonštrukciu, aby sa predišlo škodám na objekte, vedenie obce sa rozhodlo o zabezpečení vykonania rekonštrukcie celej strechy kultúrneho domu. Rekonštrukčné práce vykoná firma ktorá bola poverená v zmysle zákona prevedeného verejného…

Karatisti na Svetovom šampionáte

Bojovníci klubu kyokushin karate v Gabčíkove sa zúčastnili na Svetovom šampionáte bojových umení v Maďarsku. András Hencz a Dávid Szekeres skončili na treťom mieste. Erik Márik bojoval tvrdo, no napriek tomu bohužiaľ vypadol.

Slávni huslista v Gabčíkove

Miestne kultúrne stredisko vás srdečne pozíva na koncert Zoltána Mágu, kto vystúpi v Gabčíkove 24. Októbra, o 19:00. Vstupné nie sú.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov.…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box