Úvod

Vážení rodičia!

Riaditeľka základnej školy Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje rodičom, že prevádzka základnej školy bude od 7.februára 2018 do 9.februára 2018 prerušená z dôvodu chrípkovej epidémie. Vyučovanie sa začne od 12. februára 2018. Za pochopenie ďakujeme.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA !

Oznamujeme Vám, že dňa 21. januára 2018 od 8.00 do 12.00 hod.  v mestskom kultúrnom dome v organizácii Mesta Gabčíkovo a  miestneho Červeného kríža  sa uskutoční                          Deň zdravia s nasledovným programom:    od 8.00 hod. do 12.00 hod.  - dobrovoľné darovanie krvi  od 8.00 hod.  - meranie krvného tlaku a hladiny cukru…

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok!

Pracovná ponuka

Vážený občania,   hľadáte prácu na hlavný pracovný pomer, ktorá je blízko k Vášmu bydlisku a ponúka dobré finančné podmienky? Tak neváhajte a prijmite pozvanie spoločnosti MINIT Slovakia, s.r.o., kde zástupcovia spoločnosti Vás budú informovať o aktuálnych pracovných ponukách vo výrobe. Máte skvelú možnosť získať stabilné zamestnanie a komplexné zaškolenie. Okrem toho…

Ďakujeme za podporu!

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box