Úvod

Jarmok / Vásár

Varenie guláša

Oznamujeme spoluobčanom že v rámci kultúrneho podujatia Rozlúčka s letom bude usporiadaná súťaž vo varení guláša, dňa 28. augusta 2016 od 13.00 hodiny v parku Amade. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. augusta 2016 v kultúrnom dome, alebo telefonicky na čísle 0903047273. Každého srdečne očakávame

Kanalizácia - Kanalizáció

Výberové konanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje

občanom že v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „ Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov“. Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla do 31. mája 2016.…

Mestská futbalová liga

Prvé zápasy mestskej futbalovej ligy na ihrisku s umelou trávou sa začínajú túto sobotu, dňa 23-ho. Slávnostné zahájenie športového projektu sa začína od 8.30; prvý zápas o 9.00. Vo futbalovej lige je zaregistrovaných 12 teamov:   Quality FC United City of JZ Bősi Öregfiúk Szarvas Paddy Team FC Dundi United Kocsma 2000…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box