Úvod

Zraz motorkárov v Gabčíkove

Znovu sa uskutoční zraz motorkárov - už XII. krát. Žitnoostrovský býci vás pozívajú na toto podujatie, ktoré sa koná medzi 16 a 18. mája, v parku Amade. Ako hlavné kapely vystúpia Irigy Hónaljmirigy a Beatrice. Vstupné sú 10 Eur, na celý výkend. 

Obec Gabčíkovo v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa základnej umeleckej školy Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Námestie Svätej Trojice č. 1042/4 Gabčíkovo

V súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SRč. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Obec…

Obec Gabčíkovo v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským Amade László Alapiskola Komenského ulica 1081/1 Gabčíkovo

V súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  …

Celoslovenský šampionát v zápasení

V Gabčíkove sa usporiadalo celoštátny šampionát mladých zápasníkov v klasickom štýle. Vsádzka bola veľká, totiž úspešný športovci sa kvalifikovali aj do šampionátu Európy. Klub Russel reprezentovali József Rohály (69 kilogramov), Bence Hegedűs (100 kilogramov), a Gábor Szelle (58 kilogramov.) Všetci traja dosiahli titul šampióna krajiny. K nim sa pridal aj Lajos Papp, ktorý sa…

Súťaž miestnych vinárov

Obyvatelia Gabčíkova bez pochýb majú radi dobré víno. Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov už desiaty krát usporiadal súťaž pre miestnych vinárov. Dvanásteho apríla prišlo viac vzorov, ako kedykoľvek v minulom desaťročí. Zo štyridsiatich  produktov, 29 bolo biele a 11 červené víno. Dokonca aj záujem verejnosti bolo väčšie – preto súťaž (prvýkrát) sa…

Literárne stretnutie s Pálom Csákym a Gézom Dunajszkym

Pál Csáky a Géza Dunajszky boli hosťami miestnej organizácie Csemadoku z príležitosti vydania nových kníh oboch autorov. Obidve rozprávajú o temných rokoch 20. storočia, plných tragédii v živote maďarskej menšiny v povojnovom Československu. Kým Dunajszky skúma zamlčané krivdy z hľadiska historika, Csáky pozbieral jeho osobné spomienky a skúsenosti do zbierky krátkych noviel. 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box