Úvod

Koniec fašiangom

Fašiangy v tomto roku boli dlhé. Dostalo sa každému aj z dobrého jedla, pitia, i zábavy. Štvrtého marca sme ale museli ukončiť obdobie hudby i tanca. Prichádza obdobie pôstu a chystania sa na Veľkonočné sviatky. Podľa starých zvykov, „zomrela“ basa, a s hudobným nástrojom sme pochovali aj fašiangy. Táto staro-nová tradícia bola vzkriesená miestnym obecným úradom, a miestnou…

Vyhodnotenie roku Dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľnícky hasičský zbor v Gabčíkove, každý rok vyhodnocuje svoju činnosť minulého obdobia. Takto sa to v stalo aj 11. januára v Miestnom kultúrnom dome. Na veľkolepé podujatie prišli mnohý: hosťami samozrejme boli požiarnici, a ľudia podporujúci činnosť zboru. V predsieni všetkých privítala malá výstava obsahujúca techniku, fotky a trofeje z…

Požehnanie vína

Miestna Katolícka cirkev a Obecný úrad Gabčíkovo vás pozíva na slávnostné požehnanie vína, dňa 27.december. 18:00 – Svätá omša 19:00 – požehnanie vína Vstupné: 2, 50 Eur. Víno sa odovzdáva na požehnanie Józsefovi Eke v kultúrnom dome od 14:00, do 16:00

Zasadlo obecné zastupiteľstvo

Pred koncom roka posledný krát zasadalo obecné zastupiteľstvo Gabčíkova. Zasadnutie sa uskutočnilo 21. novembra, v skorých večerných hodinách. Z dvanástich poslancov, prítomných bolo jedenásť. Pred obvyklou prácou, zastupiteľstvo vypočulo referáty riaditeľov škôl: Mgr. Miroslava Ďurneka, Mgr. Renáty Sebő, a pani Gabriely Ilka. Všetci sa zhodli na tom, že rozpočet s…

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Cintorínska 3

Vážení voliči!

Dňa 9-ho novembra sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávneho kraja. Občania oprávnení voliť môžu svoje hlasy odovzdať od 7. hodiny do 22 hodín; v budove základnej školy Lászlóa Amadé, blok B. Prosíme Vás, aby ste pred hlasovaním preukázali svoju totožnosť občianskym preukazom alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca. Od…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box