Úvod

Uniós támogatással az idősek aktív életéért

Zraz motorkárov - o týždeň neskôr!

Predpoveď počasia bohužiaľ je nepriaznivá pre tento víkend. Z tohto dôvodu, zraz motorkárov sa koná o týždeň neskôr – 23-24-25. Mája. Program sa nemení. 

Zraz motorkárov v Gabčíkove

Znovu sa uskutoční zraz motorkárov - už XII. krát. Žitnoostrovský býci vás pozívajú na toto podujatie, ktoré sa koná medzi 16 a 18. mája, v parku Amade. Ako hlavné kapely vystúpia Irigy Hónaljmirigy a Beatrice. Vstupné sú 10 Eur, na celý výkend. 

Obec Gabčíkovo v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa základnej umeleckej školy Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Námestie Svätej Trojice č. 1042/4 Gabčíkovo

V súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SRč. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Obec…

Obec Gabčíkovo v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským Amade László Alapiskola Komenského ulica 1081/1 Gabčíkovo

V súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  …

Celoslovenský šampionát v zápasení

V Gabčíkove sa usporiadalo celoštátny šampionát mladých zápasníkov v klasickom štýle. Vsádzka bola veľká, totiž úspešný športovci sa kvalifikovali aj do šampionátu Európy. Klub Russel reprezentovali József Rohály (69 kilogramov), Bence Hegedűs (100 kilogramov), a Gábor Szelle (58 kilogramov.) Všetci traja dosiahli titul šampióna krajiny. K nim sa pridal aj Lajos Papp, ktorý sa…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box