Úvod

Zasadlo obecné zastupiteľstvo

Pred koncom roka posledný krát zasadalo obecné zastupiteľstvo Gabčíkova. Zasadnutie sa uskutočnilo 21. novembra, v skorých večerných hodinách. Z dvanástich poslancov, prítomných bolo jedenásť. Pred obvyklou prácou, zastupiteľstvo vypočulo referáty riaditeľov škôl: Mgr. Miroslava Ďurneka, Mgr. Renáty Sebő, a pani Gabriely Ilka. Všetci sa zhodli na tom, že rozpočet s…

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Cintorínska 3

Vážení voliči!

Dňa 9-ho novembra sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávneho kraja. Občania oprávnení voliť môžu svoje hlasy odovzdať od 7. hodiny do 22 hodín; v budove základnej školy Lászlóa Amadé, blok B. Prosíme Vás, aby ste pred hlasovaním preukázali svoju totožnosť občianskym preukazom alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca. Od…

Hľadajme radšej čo nás spája!

Ján Pavol druhý viackrát hovoril o tom, aby sme sa radšej usilovali o zblíženie sa s druhými, ako poukazovať na to, v čom sme odlišní. Samozrejme, blahoslavená hlava katolíckej cirkvi nehovorila o kompách na Dunaji, ale o náboženstve. Napriek tomu je ale niečo spoločné v týchto veciach: každý prvý krok…

Nové služby Domovu Seniorov v Gabčíkove od 1. Novembra

Sociálna prepravná služba: Prepravná služba sa zabezpečuje morovým vozidlom Peugeot Expert Objednávku na prepravnú službu nahlasuje – prípadne odvoláva – žiadateľ osobne v kancelárii sociálnej pracovníčky nachádzajúcej sa na prízemí Zariadenia pre seniorov v Gabčíkove, alebo telefonicky na tel. čísle 031 5594204 najneskôr 24 hodín vopred v pracovných dňoch v…

Budujú sa šachty na odvod daždovej vody

Taktiež sa v obci vykonávajú ďalšie práce týkajúce sa odvodu dažďovej vody na tých kritických miestach, kde po daždi sa vždy nahromadí dažďová voda. Teraz sa vybudujú 4 šachty, cez ktoré sa dažďová voda odvedie do zeme.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box