Aktuality

Vyhodnotenie roku Dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľnícky hasičský zbor v Gabčíkove, každý rok vyhodnocuje svoju činnosť minulého obdobia. Takto sa to v stalo aj 11. januára v Miestnom kultúrnom dome. Na veľkolepé podujatie prišli mnohý: hosťami samozrejme boli požiarnici, a ľudia podporujúci činnosť zboru. V predsieni všetkých privítala malá výstava obsahujúca techniku, fotky a trofeje z…

Požehnanie vína

Miestna Katolícka cirkev a Obecný úrad Gabčíkovo vás pozíva na slávnostné požehnanie vína, dňa 27.december. 18:00 – Svätá omša 19:00 – požehnanie vína Vstupné: 2, 50 Eur. Víno sa odovzdáva na požehnanie Józsefovi Eke v kultúrnom dome od 14:00, do 16:00

Zasadlo obecné zastupiteľstvo

Pred koncom roka posledný krát zasadalo obecné zastupiteľstvo Gabčíkova. Zasadnutie sa uskutočnilo 21. novembra, v skorých večerných hodinách. Z dvanástich poslancov, prítomných bolo jedenásť. Pred obvyklou prácou, zastupiteľstvo vypočulo referáty riaditeľov škôl: Mgr. Miroslava Ďurneka, Mgr. Renáty Sebő, a pani Gabriely Ilka. Všetci sa zhodli na tom, že rozpočet s…

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Cintorínska 3

Vážení voliči!

Dňa 9-ho novembra sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávneho kraja. Občania oprávnení voliť môžu svoje hlasy odovzdať od 7. hodiny do 22 hodín; v budove základnej školy Lászlóa Amadé, blok B. Prosíme Vás, aby ste pred hlasovaním preukázali svoju totožnosť občianskym preukazom alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca. Od…

Hľadajme radšej čo nás spája!

Ján Pavol druhý viackrát hovoril o tom, aby sme sa radšej usilovali o zblíženie sa s druhými, ako poukazovať na to, v čom sme odlišní. Samozrejme, blahoslavená hlava katolíckej cirkvi nehovorila o kompách na Dunaji, ale o náboženstve. Napriek tomu je ale niečo spoločné v týchto veciach: každý prvý krok…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box