Aktuality

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajúv sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil…

Zrušenie autobusovej zastávky

Od 12.11.2015 (štvrtok) do odvolania z dôvodu výstavby kanalizácie bude autobusová zastávka Gabčíkovo, Dom služieb zrušená bez náhrady

Vyjadrenie

Vážení spoluobčania !      V uplynulých mesiacoch správa o snahe zriadiť utečenecký tábor v Gabčíkove vyvolala značný rozruch. Hoci v obci zatiaľ nebol umiestnený ani jeden migrant, predsa je situácia čoraz viac napätá a to nielen v regióne, ale v celej našej krajine. Ako ste už určite počuli, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marián Kotleba a jeho politická strana,…

Referendum

Obec Gabčíkovo podľa príslušného zákona Vám oznamuje, že na základe petície, ktorá bola doručená na Obecný úrad Gabčíkovo dňa 13.07.2015 a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gabčíkove schváleného zo dňa 13.07.2015 vyhlasuje miestne referendum. Otázka znie: Ste proti zriadeniu dočasného utečeneckého tábora v budove STU v obci Gabčíkovo? Odpoveď ANO alebo…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box