Aktuality

Futbaloví zápas proti Topolčanom sa od 17.00 nekoná!

Felhívás - Slovak Lines

Úplná uzávierka verejných komunikácií!

Úplná uzávierka verejných komunikácií !   Dňa 3.júna 2018 v nedeľu sa uskutočnia majstrovstvá sveta v triatlone The Championship 2018. Z dôvodu konania triatlonového podujatia bude vykonaná úplná uzávierka niektorých verejných komunikácii v Gabčíkove. Úplná uzávierka platí na ceste II/506 ( Bratislavská cesta) a na ceste III/1421 (Dunajská cesta) cez Vodné dielo až po Vojku…

Uzavretie miestnej komunikácie na moste v Čunove

24. mája dôjde k úplnej uzávierke miestnej komunikácie na moste cez Dunaj v Čunove, od 22:00 do 04:00. Ďakujeme za pochopenie!  

Oznámenie!

Oznamujeme Vám, že na pokyn Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja sa uskutoční záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja. Pokyn bol vydaný na návrh Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy z dôvodu dosiahnutia priaznivého stavu…

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v meste Gabčíkovo a mikroregiónu Žitný ostrov

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box