Aktuality

Dočasná autobusová zastávka

Oznam !   Oznamujeme spoluobčanom, že od 09. septembra 2017 od rána bude pred Penziónom Hóstád dočasne zriadená autobusová zastávka pre dunajskostredské a bratislavské autobusové spojenia.

Výstavba kruhového objazdu

Oznámenie Výstavba kruhového objazdu v centre Gabčíkova sa začína 10. augusta 2017. Mapka slúži ako informácia o presmerovaní premávky do priľahlých ulíc a uľahčenie orientácie cestujúcich. Z dôvodu stavebných prác cestujúci musia počítať s Úplnou uzávierkou trasy, Ktorá bude v dňoch od 10. augusta 2017 do 20. septembra 2017 a s Čiastočno uuzávierkou dotyčných trás, ktorá bude…

Očkovanie psov a mačiek

Obvodný veterinárny lekár oznamuje obyvateľom, že dňa 15.7.2017 v sobotu od 9 – 11  hodiny vykonáva povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote  na parkovisku pri kultúrnom dome.  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo…

O Z N A M

Samospráva Mesta Gabčíkovo oznamuje spoluobčanom, že dnes   15. júna 2017 po 20.00 hodine   bude prebiehať postrek komárov na území mesta, vrátane Amade parku a rekreačnej oblasti pri Dunaji.      Postrek na zdravie človeka nie je škodlivý, ale z bezpečnostných dôvodov Vás žiadame, aby ste okná zatvorili. Žiadame včelárov, aby…

Oznam

Touto cestou oznamujeme občanom Gabčíkova, že 3. júna 2017 sa uskutočnia triatlonové preteky The Challenge Šamorín. Počas dňa, pretekári prejdú cez mesto dvakrát. Cesta smerom Baka – vodné dielo bude hermeticky uzavretá od 9.00 až do 15:00.   Dňa 3.06.2017 (sobota) od 09:00 hod. do 15:00 hod. v súvislosti s podujatím…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box