Aktuality

Ak jazdíte na Školskej ulici dávajte pozor: zmena v pravidlách!

Ak odbočíte na ulicu Komenského, dostávate sa do jednosmerného pásma – cez celú Bočnú ulicu, až k Žabej ulici. Zo Žabieho na Bočnú už odbočiť nemôžete. Pri Komenskej ulici nadobudlo 36 miest na parkovanie. To všetko sa stalo pre väčšiu bezpečnosť školákov.  

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajúv sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil…

Zrušenie autobusovej zastávky

Od 12.11.2015 (štvrtok) do odvolania z dôvodu výstavby kanalizácie bude autobusová zastávka Gabčíkovo, Dom služieb zrušená bez náhrady

Vyjadrenie

Vážení spoluobčania !      V uplynulých mesiacoch správa o snahe zriadiť utečenecký tábor v Gabčíkove vyvolala značný rozruch. Hoci v obci zatiaľ nebol umiestnený ani jeden migrant, predsa je situácia čoraz viac napätá a to nielen v regióne, ale v celej našej krajine. Ako ste už určite počuli, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marián Kotleba a jeho politická strana,…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box