Kompa

Usporiadanie turistických ciest kompou, objednávky: 

Telefón: 0036 30 486 95 37 
Osobne: Hotel Orchidea, 9233 Lipót, Rákoczi u. 42-44 
 

Do 20. Júna:

Čas:

Príchod:

Z Dunaremete do Gabčíkova: (každý deň)

9:00

9:30

Z Dunaremete do Gabčíkova: (Sobota, Nedeľa a počas sviatkov)

18:00

18:30

Z Gabčíkova do Dunaremete: (každý deň)

11:45

12:45

Z Gabčíkova do Dunaremete: (Sobota, Nedeľa a počas sviatkov)

18:45

19:45

Od 20. Júna – každý deň:

Čas:

Príchod:

Z Dunaremete do Gabčíkova:

9:00

9:30

Z Dunaremete do Gabčíkova:

18:00

18:30

Z Gabčíkova do Dunaremete:

11:45

12:45

Z Gabčíkova do Dunaremete:

18:45

19:45

Peších turistov od kompy do Lipótu prevážame bezplatne.

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA (DÁŽĎ, SILNÝ VIETOR) KOMPA NEPREMÁVA!

Ceny lístkov – predaj lístkov na kompe

JEDNOSMERNÁ CESTA

SPIATOČNÁ CESTA

 

DOSPELÁ OSOBA

900 HUF

3 EURO

1500 HUF

5 EURO

DIEŤA OD 7 ROKOV DO 18

600 HUF

2 EURO

900 HUF

3 EURO

DIEŤA DO 7 ROKOV

BEZPLATNÉ

BEZPLATNÉ

BEZPLATNÉ

BEZPLATNÉ

BICYKEL

600 HUF

2 EURO

900 HUF

3 EURO

MOTORKA

900 HUF

3 EURO

1500 HUF

5 EURO

AUTO

3000 HUF

10 EURO

4500 HUF

15 EURO

 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box