Úvod

Na zdravie! – Deň zdravia v Gabčíkove

Samospráva Gabčíkova oznamuje občanom, že v sobotu, 9. Marca sa uskutoční deň zdravia.

Podujatie sa koná vo spoločnej organizácii miestneho Červeného kríža a Obce Gabčíkova. Program bude nasledovný:
8, 00-12, 00 dobrovoľné darovanie krvi
8, 00-12, 00 meranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi
10, 00 – odborné prednášky o správnej životospráve a prvej pomoci
Pre záujemcov bude zabezpečený guláš a občerstvenie.
Všetkých Vás srdečne pozíva László Mátel, predseda MSČK a starosta obce Iván Fenes 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box