Úvod

Krištáľová Rallye IV.

Gabčíkovo, nedeľa, 7.9.2014.

Kultúrny program od 13:00 v parkovisku pri Kultúrnom dome. 

 

Bős, vasárnap, 2014.9.7.

Kultúrműsor 13:00-tól, a kultúrház melletti parkolóban.

 

Fellépők/Vystúpia:

Aranykert 

Lelkes Szimona

Bősi Tánc és Torna Stúdió

Fodor Bianka és Fodor Dóra 

Horváth Beáta 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box