Úvod

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva Gabčíkovo O určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Gabčíkovepodľa § zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

 

Uznesením zo dňa 06.08.2014, č. 04/5OZ/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Gabčíkove bude mať 12 (dvanásť) poslancov,

Uznesením zo dňa 06.08.2014, č. 05/5OZ/2014 určilo, že v obci Gabčíkovo budú zriadené 4 (štyri) volebné obvody.

 

Vo volebnom obvode číslo 1,ktorý zahŕňa ulice:

Bratislavská, Vodárenská, Mierová, Ružová, Vinohradská, Pasienky, Mlynársky rad, Podzáhradná, Novomestská, Pažitná, Hlboká, Kvetná, Budovateľská č. 1389-1390, 1690, 1701 budú zvolení 3 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo 2,ktorý zahŕňa ulice:

Poľná, Jabloňová, Športová, Družstevnícka, Nová, Pažitná, Továrenská, Pastuchovská, Parková, Bažantia 559, Krátky Rad, Budovateľská 594, 595, 596, Nad Mlynom, Prístav, Hodrácka, Dedinské Ostrovy, Dunajská 1349, Čierny Les, budú zvolení 3 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo 3,ktorý zahŕňa ulice:

Budovateľská 597, 598, 1640, Zdravotnícka, Cintorínska, Dunajská 667-681, 683-703,, 755-776, 825-833, 1405, 1659, 1371, 1375-1377, 1659, 1703, 1704, 1719, 1729, Čilizský rad 682, 1562-1567, 1649, Indačská, Nový rad 777-824, 1382, 1558, 1639, Nám. Sv. Trojice 834-837, Hlavná 838-861, 933-944, 946-950, 1555, 1681, 1728, Varjašská, Vŕbový rad, Gurduňová, Vírová, budú zvolení 3 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo 4,ktorý zahŕňa ulice:

Medveďovská, Medzijarky, Hlavná 999-1002, 1004-1005, 1010-1040, 1385, 1402-1404, 1430, 1630, 1620, 1652, Spojovacia, Nám. Sv. Trojice 1041-1049, 1602, Školská, Komenského, Žabia, Bočná, Bažantia 1123-1172, Zelená, Konopná, L. Amadeho, Turbínova, Malá, Lipová, Brezová, Dubová, budú zvolení 3 poslanci.

 

Gabčíkove, dňa 18.08.2014

Iván Fenes, starosta obce 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box