Úvod

Oslava 15. marca v Gabčíkove

Obec Gabčíkovo, miestna organizácia Strany maďarskej koalície, miestny oddiel skautov Istvána Széchenyiho a starosta obce Iván Fenes Vás srdečne pozívajú na pamätné slávnosti výročia revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848-1849. Podujatie sa uskutoční v piatok, 15. Marca o 17, 00 hodine.

Miestom ceremónie bude park pri Miestnom Kultúrnom Stredisku, kde sa kladú vence úcty. Spievať budú Zbor Kék Duna, Bősi Szabó László a Zsuzsa Dóka. Od 17, 45 prítomný sa premiestnia do budovy Domu kultúry, kde po vystúpení folklórnych zborov Tőzike a Aranykert sa vyhodnotí minuloročná práca miestnej organizácie Csemadoku. Sviatok sa končí pohostením prítomných.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box