Úvod

Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Gabčíkovo Vás srdečne pozíva/A Szlovákiai Kisállattenyésztők Bősi Alapszervezete szeretettel meghívja Önt:

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box