Úvod

Az önkormányzati választásokon induló polgármesterjelöltek listája - Mená kandidátov na post starostu v najbližších komunálnych voľbách:

2014. november 15.
15. november 2014.

 

1. Nikolas Dömény, Ing.,35 r., ekonóm, nezávislý kandidát

 

2. Tímea Feketeová, Ing.,  40 r., inžinier národného hospodárstva, MOST - HÍD                                                                                                              

 

3. Iván Fenes, Bc.,47 r., starosta obce, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

 

 

Az önkormányzati választásokon induló képviselőjelöltek listája az elsőkörzetben
Mená kandidátov na poslancov Obecného zastupite
ľstva v prvom volebnom obvode:

 

 

1. Soňa Csibová, Ing.,34 r., podnikateľka, MOST-HÍD

 

2. Edita Feketeová, Mgr.,52 r., úradníčka, nezávislá kandidátka

 

3. Monika Horváthová, Ing.,57 r., stavebná inžinierka, Strana Maďarskej Komunity –  Magyar Közösség Pártja

 

4. Ladislav Jakus, Ing.,32 r., projektant, nezávislý kandidát

 

5. Árpád Kossár, Bc.,41r., lesník, MOST-HÍD

 

6. Arpád Mészáros, Ing., 49 r., stavebný inžinier, Strana Maďarskej Komunity –Magyar Közösség Pártja

 

7. Ladislav Vasmera, 40 r.,robotník, SMER-SD

 

8. Juraj Vida, 41r.,hudobník, pedagóg, Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja

 

 

Az önkormányzati választásokon induló képviselőjelöltek listája a második körzetben
Mená kandidátov na poslancov Obecného zastupite
ľstva v druhom volebnom obvode:

 

 

1. Katarína Bodová,27 r., kaderníčka, nezávislá kandidátka

 

2. Tibor Csikmák,36 r., mäsiar, Strana Maďarskej Komunity  – Magyar Közösség Pártja

 

3. Judita Csörgőová,37 r.,  podnikateľka, MOST- HÍD

 

4. Libuša Feketeová,55r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka

 

5. Tímea Feketeová, Ing.,40 r., inžinier ekonómie, MOST - HÍD

 

6. Igor Fodor,45 r., elektrotechnik, SMER- SD                                                           

 

7. Róbert Horváth,30 r., aranžér, záhradník, Strana Maďarskej Komunity  – Magyar Közösség Pártja

 

8. Ivan Major,31 r., stavbyvedúci, MOST – HÍD

 

9. Eva Mišičáková,51 r., obchodná zástupkyňa, nezávislá kandidátka

 

10. Loránt Zalka, Mgr.,39 r., pedagóg, Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja

 

 

Az önkormányzati választásokon induló képviselőjelöltek listája a harmadik körzetben
Mená kandidátov na poslancov Obecného zastupite
ľstva v treťom volebnom obvode:

 

 

1. Zoltán Bernáth,42 r., maliar, Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja

 

2. Arpád Béli,57 r., údržbár, Strana Maďarskej Komunity  - Magyar Közösség Pártja 

 

3. Ildikó Bürgöndiová,Mgr., 27 r., referent, MOST - HÍD

 

4. Zuzana Jandurová,41 r., bankový poradca, MOST - HÍD

 

5. Gabriel Koczó,31 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

 

6. Robert Laczó, Ing.,45 r., elektrotechnický inžinier, MOST - HÍD

 

7. Zsuzsanna  Majoros,30 r., predavačka, nezávislá kandidátka

 

8. Alfréd Mészáros,51 r., podnikateľ, Strana Maďarskej Komunity  – Magyar Közösség Pártja

 

9. Robert Ollé, Ing.,46 r., súkromný podnikateľ, SMER-SD

 

10. Erika Puhová, Mgr.,32 r., samostatný referent obchodu, nezávislá kandidátka

 

 

Az önkormányzati választásokon induló képviselőjelöltek listája a negyedik körzetben
Mená kandidátov na poslancov Obecného zastupite
ľstva vo štvrtom volebnom obvode:

 

 

1. Robert Bodó,45 r., technik, SMER -SD

 

2. Csaba Bott,47 r., elektrikár, nezávislý kandidát

 

3. Edita Bottová,Ing., 27 r., projektová manažérka, nezávislá kandidátka          

 

4. Arpád Csörgő, MVDr.,36 r., veterinárny lekár, Strana Maďarskej Komunity  - Magyar Közösség Pártja

 

5. Gabriel Darnai,44 r., policajt, nezávislý kandidát

 

6. Dávid Fekete, Bc.,22 r., študent, nezávislý kandidát

 

7. Anita Györgyová, Ing.,41 r., podnikateľka, MOST - HÍD

 

8. Erik Horváth, 37 r., mäsiar, Strana Maďarskej Komunity  - Magyar Közösség Pártja  

 

9. Ivan Lipkovics,35 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

 

10. Oto Miklós,44 r., podnikateľ, MOST – HÍD

 

11. Attila Nagy,32 r., colný deklarant, nezávislý kandidát

 

12. Zuzana Nagyová, JUDr.,33 r., právnik, nezávislá kandidátka

 

13. Štefan Vida,47 r., kaderník, Strana Maďarskej Komunity – Magyar Közösség Pártja

 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box