Úvod

Pohreb - čierna komédia Ivana Holuba v Gabčíkove

Miestny kultúrny dom v Gabčíkove Vás srdečne pozíva na predstavenie čiernej komédie Ivana Holuba – Pohreb

Divadelnú hru predvedú herci zo súboru Nagymegyeri Poloska Színház, v réžii Viktora Vargu a Zsuzsanni Dósa. Vstupné sú 3 eurá.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box