Úvod

Pre naše zdravie – darovania krvi a zdravý životný štýl v kultúrnom dome

Jeden z najväčších pokladov čo máme, je naše zdravie. Kým náš organizmus funguje ako má, berieme to ako samozrejmosť. Len vtedy porozumieme vzácnosti zdravia, keď bojujeme s chorobou, alebo trpíme následkami nehody.

Aby boj pre zdravie bolo ľahšie pre občanov Gabčíkova, organizácia miestneho Červeného kríža a samospráva obce usporiadali deň zdravia s darovaním krvi, ktorý sa uskutočnil 9. marca v Miestnom kultúrnom dome.
Napriek sobotňajšiemu ránu, viacerí sa objavili ešte pred otvorením. Kým zdravotnícky personál postavil transfúznu stanicu, statočnejší už čakali v radoch. Balíčky krvi sa zbierali od ôsmej hodiny až do dvanástu. Po strate cennej tekutiny, darcovia sa mohli posilniť na dobrom guláši alebo červenom víne. Ľudia dbajúci o svoje zdravie si mohli aj zmerať svoj krvný tlak, alebo hladinu cukru.
Od Ladislava Mátela, predsedu miestnej organizácie Červeného kríža sme sa dozvedeli, že počet ľudí prichádzajúci darovať krv, bol tridsaťštyri. Z toho sa k tomu dostali tridsiati – v polovici ženy. Štyria prišli prvýkrát.
Nápad organizovať deň zdravia sa narodil preto, lebo na tradičnom darovaní krvi v Dunajskej Strede sa stále menej občanov zúčastňuje. To hlavne kvôli neflexibilnému postoju zamestnávateľov, ktorí si neradi púšťajú pracovníkov cez týždeň. Samospráva s vedením starostu Ivána Fenesa, miestny kultúrny dom na čele s Józsefom Eke, a Slovenský červený kríž, sa preto rozhodli riešiť problém takýmto spôsobom.
O desiatej hodine záujemcovia si vypočuli dve prednášky. Pani Jana Major, špeciálna sestra s osem ročnou skúsenosťou v záchranárskej službe dávala praktické rady o prvej pomoci a resuscitácii. V úvode upozornila poslucháčov na to že, väčšina ľudí si neuvedomuje dôležitosť týchto vedomostí. Myslia si že nehody sa stávajú len vo filmoch, alebo s inými, a preto v krízových situáciách nevedia čo je správny postup. Napriek tomu, že niekedy stačí iba veľmi málo na záchranu života svojich milovaných!
Po krízových situáciách, pani doktorka Mária Horváth hovorila o tom, ako sa vyhnúť takýmto momentom, so správnou životosprávou. Svoju prednášku si postavila okolo dvanástich bodov, ktoré nás poúčali ako si môžeme zachovať duševné a telesné zdravie.
Deň zdravia sa skončila o dvanástej hodine. Organizátori sa lúčili v nádeji, že tí, ktorí si našli čas a prišli, budú žiť aspoň trošku zdravšie, a informácie o ktoré sú teraz bohatšími, pomôžu aj im rodinám. 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box