Úvod

Vyjadrenie

Vážení spoluobčania !

     V uplynulých mesiacoch správa o snahe zriadiť utečenecký tábor v Gabčíkove vyvolala značný rozruch. Hoci v obci zatiaľ nebol umiestnený ani jeden migrant, predsa je situácia čoraz viac napätá a to nielen v regióne, ale v celej našej krajine.

Ako ste už určite počuli, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marián Kotleba a jeho politická strana, usporiada na území našej obce protest proti islamizácii Slovenska. V médiách sa zároveň sa šíria správy, že aj hnutie „Hatvanegy Vármegye mozgalom“ – pripravuje ďalší protest, tiež 1. septembra 2015 v Deň ústavy SR.

     V mene samosprávy touto cestou žiadame občanov Gabčíkova, aby sa v prípade uskutočnenia spomínaného (pravdepodobne nie priateľského) stretnutia, stretnutiu sa vyhýbali, aby sa ani náhodou nenaskytla možnosť vyvolania konfliktu.

Referendum, ktoré vo veci zriadenia utečeneckého tábora prebehlo úspešne, je jedinečné a príkladné v celej Európe. Zatiaľ, kým v demokratickom Nemecku určitá vrstva obyvateľov vyjadruje svoj nesúhlas podpaľačstvom, zatiaľ my, svoju vôľu vyjadrujeme disciplinovane. Nezávisle od toho, aký bude mať naša vôľa (vyjadrená aj prostredníctvom referenda) výsledok, morálnym víťazom sme predsa len my, čo nechceme riskovať násilným verbálnym a fyzickým správaním sa.                                                                                                                                                                  

Obe spomínané zoskupenia – hnutia určite konajú v snahe dosiahnuť vlastné záujmy a zveľadiť svoje ciele, avšak naša obec, ani naši občania z takýchto aktivít určite osoh mať nebudú.

Vážení občania,

týmto Vás prosíme, nedovoľte, aby spoločná vec našej obce vyústila do zbytočného slovensko-maďarského národnostného konfliktu a stala sa tak nehodnovernou. Nepovoľte prípadným provokáciám a nezabúdajte, že Gabčíkovo sa v blízkej minulosti stalo stredobodom pozornosti, pretože svetové médiá upriamujú na nás pozornosť od Los Angeles až po Singapúr.

Zostaňme naďalej pozorní, triezvi, verní sami sebe a našej dobrej povesti.      

 

     Ďakujeme

                                                                                                            Fenes Iván

                                                                                                        starosta obce

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box