Úvod

Ak jazdíte na Školskej ulici dávajte pozor: zmena v pravidlách!

Ak odbočíte na ulicu Komenského, dostávate sa do jednosmerného pásma – cez celú Bočnú ulicu, až k Žabej ulici. Zo Žabieho na Bočnú už odbočiť nemôžete. Pri Komenskej ulici nadobudlo 36 miest na parkovanie. To všetko sa stalo pre väčšiu bezpečnosť školákov.  

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box