Úvod

Oznámenie

Mestský úrad žiada obyvateľov, ktorí v roku 2015 nadobudli nehnuteľnosť kúpou, zdedením, alebo predali nehnuteľnosť, a to rodinný dom, byt, pozemok, garáž, chaty a iné stavby, dostali stavebné povolenia, skolaudovali budovy, prípadne vzali pozemky do vlastného užívania, že sú povinní podať daňové priznanie najneskôr do 31. januára 2016 na miestnom mestskom úrade, číslo kancelárie 3.

Ďalej oznamujeme majiteľom psov, ktorí sú platiteľmi dane za psa, že v prípade ak nastala zmena v roku 2015 v držaní psa, sú povinní tiež podať daňové priznanie.

Žiadame obyvateľov mesta, aby tiež oznámili na mestskom úrade zmenu v počte obyvateľov v domácnosti v súvislosti s odberom komunálneho odpadu.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box