Úvod

Deň zdravia

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!

     Oznamujeme Vám, že dňa 21. februára 2016 od 8.00 do 12.00 hod. v mestskom kultúrnom dome v organizácii Mesta Gabčíkovo a miestneho Červeného kríža sa uskutoční  Deň zdravia s nasledovným programom:

 od 8 hod. do 12 hod.  - dobrovoľné darovanie krvi,

 od 8 hod. - meranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi,

 od 10 hod. - prednášky na témy: bezpečnosť v cestnej premávke,  poskytovanie prvej pomoci,  ukážka používania defibrilátora.

 

Každého srdečne očakávame.

 

        Mátel Ladislav                                                                         Fenes Iván                                   

       predseda MSČK                                                                     primátor mesta

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box