Úvod

Varenie guláša

Oznamujeme spoluobčanom že v rámci kultúrneho podujatia Rozlúčka s letom bude usporiadaná súťaž vo varení guláša, dňa 28. augusta 2016 od 13.00 hodiny v parku Amade. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. augusta 2016 v kultúrnom dome, alebo telefonicky na čísle 0903047273. Každého srdečne očakávame

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box