Úvod

Oznam

Touto cestou oznamujeme občanom Gabčíkova, že 3. júna 2017 sa uskutočnia triatlonové preteky The Challenge Šamorín. Počas dňa, pretekári prejdú cez mesto dvakrát. Cesta smerom Baka – vodné dielo bude hermeticky uzavretá od 9.00 až do 15:00.

 

Dňa 3.06.2017 (sobota)

od 09:00 hod. do 15:00 hod. v súvislosti s podujatím triatlonových pretekov The Championship 2017 v úseku Šamorín - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo a späť bude vylúčená prímestská autobusová doprava a nebudú  vedené v tomto úseku nasledovné spoje prevádzkované dopravnou spoločnosťou

Slovak Lines, a.s. :

 

Smer Šamorín – Gabčíkovo

 

-spoj 102413/213 s odchodom zo Šamorína o 9:20 hod. v smere do Gabčíkova

-spoj 102413/315 s odchodom zo Šamorína o 11:25 hod. v smere do Gabčíkova

-spoj 102413/225 s odchodom zo Šamorína o 14:21 hod. v smere do Gabčíkova  

 

Smer  Gabčíkovo - Šamorín

 

-spoj 102413/34 s odchodom z Gabčíkova o 9:15 hod. v smere do Bratislavy

-spoj 102413/38 s odchodom z Gabčíkova o 10:50 hod. v smere do Bratislavy

-spoj 102413/40 s odchodom z Gabčíkova o 12:45 hod. v smere do Bratislavy

 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box