Úvod

O Z N A M

Samospráva Mesta Gabčíkovo oznamuje spoluobčanom, že dnes

 

15. júna 2017 po 20.00 hodine

 

bude prebiehať postrek komárov na území mesta, vrátane Amade parku a rekreačnej oblasti pri Dunaji.

     Postrek na zdravie človeka nie je škodlivý, ale z bezpečnostných dôvodov Vás žiadame, aby ste okná zatvorili.

Žiadame včelárov, aby v záujme ochrany včiel vykonali patričné opatrenia.

Postrek je účinný od miesta aplikácie až do vzdialenosti 1000 m, v prípade priaznivého počasia.

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle                                   09 03 402 369.

Ďakujeme

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box