Úvod

Očkovanie psov a mačiek

Obvodný veterinárny lekár oznamuje obyvateľom, že dňa 15.7.2017 v sobotu od 9 – 11  hodiny vykonáva povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote  na parkovisku pri kultúrnom dome.

 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box