Úvod

Výstavba kruhového objazdu

Oznámenie

Výstavba kruhového objazdu v centre Gabčíkova sa začína 10. augusta 2017. Mapka slúži ako informácia o presmerovaní premávky do priľahlých ulíc a uľahčenie orientácie cestujúcich.

Z dôvodu stavebných prác cestujúci musia počítať s

Úplnou uzávierkou trasy,

Ktorá bude v dňoch od 10. augusta 2017 do 20. septembra 2017 a s

Čiastočno uuzávierkou dotyčných trás, ktorá bude v dňoch od 20. septembra 2017 do 15. októbra 2017.

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

S úctou:

PhDr. Fenes Iván

primátor 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box