Úvod

Pracovná ponuka

Vážený občania,

 

hľadáte prácu na hlavný pracovný pomer, ktorá je blízko k Vášmu bydlisku a ponúka dobré finančné podmienky?

Tak neváhajte a prijmite pozvanie spoločnosti MINIT Slovakia, s.r.o., kde zástupcovia spoločnosti Vás budú informovať o aktuálnych pracovných ponukách vo výrobe. Máte skvelú možnosť získať stabilné zamestnanie a komplexné zaškolenie. Okrem toho dokážeme flexibilne riešiť zmenový rozvrh s cieľom zosúladenia pracovného a súkromného života a v neposlednom rade ponúkame priestor na odborný a kariérny rast.

Tak neváhajte a príďte!
Stretnutie sa uskutoční, v utorok, 21.11.2017 o 18.00 v malej zasadačke kultúrneho domu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box