Úvod

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA !

Oznamujeme Vám, že dňa 21. januára 2018 od 8.00 do 12.00 hod.  v mestskom kultúrnom dome v organizácii Mesta Gabčíkovo a  miestneho Červeného kríža  sa uskutoční                          Deň zdravia s nasledovným programom:

 

 od 8.00 hod. do 12.00 hod.  - dobrovoľné darovanie krvi

 od 8.00 hod.  - meranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi

 od 10.00 hod.- prednášky na témy:  bezpečnosť v cestnej premávke,  poskytovanie 

                         prvej pomoci,  ukážka používania defibrilátora.

 

Každého srdečne očakávame.

 

 

Mátel Ladislav                                                                  

predseda MSČK                                                                    

PhDr. Fenes Iván

primátor mesta

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box