Úvod

Oznámenie: Budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

 • 06.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Komenského, Školská, Žabia,
 • 07.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Komenského, Školská, Žabia,
 • 08.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Hlavná, Námestie Svätej Trojice,
 • 12.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Komenského, Školská, Žabia,
 • 13.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Komenského, Školská, Žabia,
 • 14.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Hlavná, Námestie Svätej Trojice,
 • 15.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Bratislavská, Komenského, Krátky rad, Mlynársky rad, Školská, Žabia,
 • 16.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Hlavná, Krátky rad, Námestie Svätej Trojice
 • 19.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Hlavná, Námestie Svätej Trojice
 • 20.03.2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Bratislavská, Komenského, Krátky rad, Mlynársky rad, Školská, Žabia,
 • 21.03.2018 v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod. Bažantia, Bočná, Hlavná, Komenského, Krátky rad, Námestie Svätej Trojice, Parková, Školská, Žabia.

 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box