Úvod

Budujú sa šachty na odvod daždovej vody

Taktiež sa v obci vykonávajú ďalšie práce

týkajúce sa odvodu dažďovej vody na tých kritických miestach, kde po daždi sa vždy nahromadí dažďová voda. Teraz sa vybudujú 4 šachty, cez ktoré sa dažďová voda odvedie do zeme.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box