Úvod

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018:

Vážení spoluobčania!

Týmto Vám oznamujeme oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018:

Za primátora mesta bol opäť zvolený Dr. Fenes Iván s 1278 hlasmi

Členmi mestského zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie sa stali:
Mgr. Zalka Lóránt 1786 hlasov
Ing. Feketeová Tímea 1140 hlasov
Ing. Mészáros Árpád 1113 hlasov
Tatai Róbert 1092 hlasov
Bc. Vida Juraj 1042 hlasov 
Horváth Erik 1028 hlasov 
Ing. Csibová Soňa 996 hlasov 
MVDr Csörgő Árpád mladší 990 hlasov 
Ing. Dömény Nikolas 964 hlasov 
Horváth Róbert mladší 953 hlasov

Týmto ďakujeme každému voličovi za účasť vo voľbách, všetkým zvoleným gratulujeme, prajeme im veľa úspechov a úspešnú spoluprácu.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box