Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

Zmena rozpočtu - 2013 príjem
Výročná správa za r. 2013
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 7
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 6
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 5.2
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 5.1
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 4
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 3.2
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 3.1
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 2.2
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 2.1
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 1
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box