Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gabčíkovo na roky 2016-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gabčíkovo na roky 2016-2020
phsr_mesta_gabcikovo_2016-2020.pdf
Veľkosť súboru:
2.19 MB
Dátum:
12. február 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gabčíkovo na roky 2016-2020 s výhľadom do roku 2025