Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

 


 

   
Bc. Juraj Vida    Ing. Soňa Csibová    Mgr. Loránt Zalka
         
   
Robert Horváth   Tibor Csikmák    Mgr. Erika Puhová
         
   
Zoltán Bernáth    Alfred Mészáros   Mgr. Gabriel Darnai
         
     
MVDr. Arpád  Csörgő   Erik Horváth     
         

 

                               

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box