Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN

nvrh vzn na 2013 - nevhern hracie prstroje
vzn 2012 da2013 za uvanie ver.priestranstva
vzn 2012da2013 nevhern hracie prstroje
zabezpeenie ochrany pred poiarmi v ase vykurovacieho obdobia_2012-hu
zabezpeenie ochrany pred poiarmi v ase vykurovacieho obdobia_2012-hu
zabezpeenie ochrany pred poiarmi v ase vykurovacieho obdobia_2012
zabezpeenie ochrany pred poiarmi v ase vykurovacieho obdobia_2012
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box