Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN

č. 1/2012 zo dňa 5. 10. 2012
č. 3/2011 zo dňa 1. decembra 2011
č. 2/2011 zo dňa 1. decembra 2011
č. 1/2011 zo dňa 1. decembra 2011
č. 6/2010 zo dňa 27. októbra 2010
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box