Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN

č. 1/2012 zo dňa 5. 10. 2012
č. 3/2011 zo dňa 1. decembra 2011
č. 2/2011 zo dňa 1. decembra 2011
č. 1/2011 zo dňa 1. decembra 2011
č. 6/2010 zo dňa 27. októbra 2010
č. 5/2010 zo dňa 27. októbra 2010
č. 3/2010 zo dňa 6. júna 2010
č. 2/2010 zo dňa 23. aprila 2010
č. 5/2009 zo dňa 16. decembra 2009
č. 3/2009 zo dňa 24. ápríla 2009
č. 2/2009 zo dňa 24. ápríla 2009
č.1/2009 zo dňa 27. februára 2009
č. 4/2008 zo dňa 24. septembra 2008
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box