Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN

č. 10/2008 zo dňa 21. novembra 2008
č. 11/2008 zo dňa 21. novembra 2008
č. 12/2008 zo dňa 21. novembra 2008
č. 13/2008 zo dňa 21. novembra 2008
č. 14/2008 zo dňa 21. novembra 2008
č. 15/2008 zo dňa 21. novembra 2008
č. 16/2008 zo dňa 21. novembra 2008
č. 17/2008 zo dňa 21. novembra 2008
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box