Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre poplatníkov uvedených v §2 ods.2 písm.b) a c) VZN č. 4 /2013

Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre poplatníkov uvedených v §2 ods.2 písm.b) a c) VZN č. 4 /2013
vzn_202012_20dan2013_20kom_odp.pdf
Veľkosť súboru:
349.24 kB
Dátum:
22. december 2014