Všeobecne záväzné nariadenie obce Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6 /2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6 /2014
vzn_202012_20dan_2013_20-kom_odpad.pdf
Veľkosť súboru:
224.04 kB
Dátum:
22. december 2014